Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy

  • Czynniki chemiczne
  • Zapylenie
  • Hałas
  • Drgania mechaniczne

Oświetlenie w budynkach

Natężenie oświetlenia w budynkach i na stanowiskach pracy

Hałas przemysłowy

Hałas w środowisku ogólnym

Strona główna

O NAS

Specjalizujemy się pomiarach czynników w środowisku pracy, jesteśmy nowym laboratorium
z doświadczonym personelem posiadający ponad 12 letni staż w tej branży. Wykonujemy
badania w kierunku oceny narażenia pracowników na czynniki szkodliwe występujące w
środowisku pracy.

Wykonujemy również pomiary oświetlenia w budynkach oraz pomiary hałasu emitowanego
do środowiska przez instalacje i zakłady produkcyjne.

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 1798 oraz zakres .

OFERTA BADAŃ

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:

Pyły przemysłowe

frakcja wdychalna

frakcja respirabilna

Substancje organiczne, w tym

frakcja wdychalna

Substancje nieorganiczne, w tym

frakcja wdychalna

­ frakcja torakalna

­ frakcja respirabilna

Metale i ich związki, w tym

frakcja wdychalna­frakcja respirabilna

Azbest

Włókna respirabilne

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu w środowisku ogólnym

Pomiary drgań mechanicznych

o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka

przenoszone przez kończyny górne

­

Pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

Logo PCA

Akredytacja

PCA wydając certyfikat akredytacji potwierdza, że laboratorium  Warmia-Lab spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Zakres akredytacji

Kodeks pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy jeśli pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe, to pracodawca w terminie do 30 dni od uruchomienia stanowiska powinien wykonać badania czynników szkodliwych.